Konferencja: "Psychologiczne konsekwencje przerwania ciąży - terapia i profilaktyka"

Sobota, 20 listopada, godz. 11:00 – 16:00

Warszawa, Centrum Jana Pawła II  przy Świątyni Opatrzności Bożej
na Wilanowie

 
W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną:
  • program pomocy dla osób borykających się z konsekwencjami przerwania ciąży pn. „Powrót i odnowa” 
  • lekcja profilaktyczna dla młodych dorosłych pn. „Próba wysiłkowa” 
 

Mówcami będą liderki i liderzy kursu „Powrót i odnowa” z Polski i z Wielkiej Brytanii (poprzez połączenie wideo).

Na konferencję zapraszamy:

  1. Nauczycieli, katechetów, wychowawców, psychologów, terapeutów, doradców życia rodzinnego, liderów i członków ruchów, stowarzyszeń i organizacji społecznych/kościelnych zainteresowanych formami pomocy dla osób borykających się z konsekwencjami przerwania ciąży.

  2. Wszystkich zainteresowanych problematyką oraz poszukiwaniem porozumienia w rozłamie, jaki zdaje się ostatnio pogłębiać w naszym społeczeństwie.

Wierzymy, że możliwe jest zajęcie takiej postawy wobec problemu, w której, na gruncie wrażliwości oraz autentycznej, niepowierzchownej troski o drugiego człowieka, spotkać się będą mogli dotychczasowi ideologiczni przeciwnicy tego, jakże dzielącego społeczeństwo sporu. Za cel sobie stawiamy złagodzenie tego sporu w naszym społeczeństwie – na tyle na ile to możliwe.

Jednym z kroków w tym kierunku jest proponowana przez nas lekcja profilaktyczna pn. „Próba wysiłkowa”. Materiał tej 45 minutowej sesji napisany został z neutralnego światopoglądowo punktu widzenia. Nie ma w nim odwołań do autorytetów – religijnych ani świeckich. Nie ma argumentów natury filozoficznej (odwołań do „praw naturalnych”, etc). Jest natomiast koncentracja na wolności wyboru – tego autentycznego wyboru, wyboru dokonywanego na podstawie pełnej i niepowierzchownej informacji. Materiały do tej lekcji w formie broszury i plików wideo będą dostępne nieodpłatnie.

Uwaga: Konferencja to nie terapia. Konferencja omawia różne sposoby udzielania pomocy, ale sama NIE jest przeznaczona dla osób cierpiących z powodu nieuzdrowionej traumy w tej dziedzinie życia. Takim osobom proponujemy wzięcie udziału w jednym z kursów „Powrót i odnowa”. Lista kontaktów do poszczególnych kursów dostępna jest na naszej stronie. 

Miejsce: Warszawa 

Centrum Jana Pawła II  przy Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie

Rozpoczęcie: godzina 11:00
Zakończenie: godzina 16:00

Udział w konferencji jest nieodpłatny a uczestnicy otrzymają darmowe materiały.

Wymagana jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy: