PRÓBA WYSIŁKOWA (STRESS TEST) Jak zareagujesz w sytuacji nieplanowanej ciąży?

QUIZ

Results

-

#1. PYTANIE 1. Jaki odsetek ciąż w Wielkiej Brytanii stanowią ciąże niezamierzone?

Następne pytanie

#2. PYTANIE 2. Jaki odsetek urodzeń w Wielkiej Brytanii stanowią urodzenia z ciąż niezamierzonych?

Następne pytanie

#3. PYTANIE 3. Jaki odsetek kobiet w Wielkiej Brytanii dokona przynajmniej jednej aborcji w ciągu swojego życia?

Następne pytanie

#4. PYTANIE 4. Jaki odsetek aborcji w Wielkiej Brytanii uzasadnianych jest z powodami medycznymi, takimi jak uszkodzenia płodu?

Następne pytanie

#5. PYTANIE 5. Jaka jest najczęstsza przyczyna zawodności antykoncepcji?

Następne pytanie

#6. PYTANIE 6. Jaka jest skuteczność tabletki antykoncepcyjnej?

Następne pytanie

#7. PYTANIE 7. Jaka jest skuteczność prezerwatyw?

Następne pytanie

#8. PYTANIE 8. Jaki jest odsetek par korzystających z procedury in-vitro którym uda się zajść w ciążę?

Zakończ