PRÓBA WYSIŁKOWA (STRESS TEST) Jak zareagujesz w sytuacji nieplanowanej ciąży?

VIDEO 4

Planowanie przyszłości, zrozumienie płodności.