PRÓBA WYSIŁKOWA (STRESS TEST) Jak zareagujesz w sytuacji nieplanowanej ciąży?

VIDEO 3

Rola mężczyzn.

Dobra komunikacja.

Rozmawiaj dwa razy lub więcej.

Pomyśl o tym, gdzie jesteś w życiu i czego naprawdę chcesz.

Czego oboje chcecie?